Kontakty

 

Nezisková organizácia CAMERA OBSKURA

Nám. Hraničiarov 1622/16, 851 03 Bratislava, SR 

Register neziskových organizácií Okresným úradom Bratislava

Miriam Špániková, riaditeľka​

 

37924150 / IČO /

2022099552 / DIČ /

 

 

SK61 8330 0000 0020 0118 7371 / IBAN /

Meno  
E-mail  
Otázka ku konferencii AUGUST ´68   
gallery/kolaz ud